برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان نامه در مورد هوش، ، توانایی، استعداد، درک، هوشمندانه

وش، توانایی تفکر بر حسب ایدههای انتزاعی است؛ 5- هوش، توانایی درک اشخاص و ایجاد رابطه با آنها (هوش اجتماعی)، توانایی درک اشیاء و کار کردن با آنها (هوش عملی) و توانایی درک نشانههای کلامی Read more…

مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه با موضوع ، مؤلفه، اجتماعی، سازمانی، هوش، کارکنان

فتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان رابطه وجود دارد. 1. بین مؤلفه مهارتهای اجتماعی هوش اجتماعی کارکنان و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان رابطه وجود دارد. 2. بین مؤلفه آگاهیهای Read more…

مقالات و پایان نامه ها

دانلود تحقیق در مورد ، اجتماعی، هوش، سازمانی، کارکنان، خلاقیت

فید و بدیع حل کند (به نقل از مارتینز و تربلانچ6، 2003: 65).1-2. بیان مسأله پژوهش افراد در موقعیتهای اجتماعی، بخاطر تفاوتهای فردی، یکسان عمل نمی کنند این تفاوتهای فردی در ادبیات روانشناسی به هوش Read more…

مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله درباره مسئولیت، ، کیفری، جرم، مدنی، مرتکب

وق نوشته، از جمله حقوقدانان ایرانی،15 بعد از تعریف مسئولیت مدنی به معنی عام و برشمردن تفاوت های انواع مسئولیت (قراردادی، غیرقراردادی، کیفری و اخلاقی) وارد مباحث مربوط به شرایط تحقق مسئولیت مدنی (تقصیر، رابطه Read more…

مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان نامه در مورد اطلاعاتی، تعهدات، سهام، نقدی، ، بورس

لیآیا جریان های نقدی عملیاتی، اقلام تعهدی جاری و غیرجاری در رابطه با ارزش بازار سهام در بازار سرمایه ایران دارای ارزش اطلاعاتی است؟1-6-2 سوال های فرعیآیا ارزش اطلاعاتی جریانات نقدی عملیاتی تاثیر معناداری بر Read more…